QUÈ ÉS EL PROGRAMA VOLPA?


VOLPA neix el 1991 com una xarxa de voluntariat de la Companyia de Jesús a Espanya que promouen les associacions ALBOAN i Entreculturas, i que té com a missió la creació d’una nova cultura basada en la justícia i la solidaritat. Des d’aleshores, més de 1.000 persones han fet amb ella el seu servei de voluntariat.

Un dels principals objectius d’aquest programa és construir camins de trobada fent possible la proximitat personal entre pobles i persones, fomentant un compromís vital en les persones voluntàries per que es desenvolupen com agents sensibilitzadors i de canvi social. Aquest itinerari de solidaritat es planteja com una proposta a llarg termini que comprèn diverses etapes, la qual cosa suposa per a les persones voluntàries una vinculació al programa de dos a tres anys:

  1. Preselecció: a setembre de l’any 1.
  2. Formació: durant nou mesos, des d’octubre de l’any 1 fins a juny de l’any 2, a cada delegació (més avall pots veure les ciutats on s’ofereix aquest programa).
  3. Experiència de voluntariat al Sud: seguint uns criteris d’austeritat i de reciprocitat, on es comparteix la vida i el servei. El viatge es realitza a octubre de l’any 2 o en els mesos posteriors; a partir d’aquesta data, l’estança és d’un o de dos anys.
  4. Retorn: període de post-voluntariat amb durada mínima de sis mesos.


La especificitat d’aquest voluntariat internacional és planteja des de l’apropament i empatia amb les comunitats dels països del Sud, dins d’un procès que va més enllà de l’any o dos anys al Sud. Tal i com ens expliquen els voluntaris i voluntàries de Volpa, és una decisió que «transforma vides»: les vides de les persones que hi participen i també les d’aquelles amb qui conviuen. Tot i que no és un voluntariat concebut des de l’assistència tècnica, les persones voluntàries ajuden a les organitzacions d’acollida i comparteixen també els seus coneixements, capacitats i experiències.
 

REQUISITS

  • Tenir més de 21 anys.
  • Tenir un grau suficient de maduresa psicològica i humana, així com aptituds per treballar en equip.
  • Tenir una actitud respectuosa, dialogant i oberta a trobar-se amb altres realitats i cultures.
  • Tenir experiència prèvia de voluntariat i compromís social o participació ciutadana a Espanya.
  • Fer una entrevista prèvia amb els formadors i acompanyants de la teva ciutat de referència. L’entrevista tindrà lloc a setembre o octubre: consulta amb la teva delegació.
 
 

Si estàs interessat o interessada a participar el pròxim curs, posa’t en contacte amb nosaltres mitjançant la delegació d’Entreculturas que més a prop tinguis a principis del mes de setembre: