VOLPA

Que é o programa VOLPA?

VOLPA (Voluntariado Pedro Arrupe) é o programa de voluntariado internacional a longo prazo que promovemos dende Entreculturas e Alboan. Ofrece a oportunidade de vivir un ou dous anos nalgún dos nosos enclaves de América Latina, África ou Asia co fin de facilitar experiencias transformadoras tanto para o voluntariado como para a comunidade de acollida.

Cales son os requisitos?

  • Ter máis de 22 anos no momento de viaxar ao campo.
  • Posuír un grao suficiente de madurez psicolóxica e humana, así como capacidade de traballo en equipo.
  • Ter unha actitude respectuosa, dialogante e aberta a coñecer outras realidades e culturas.
  • Ter experiencia previa de voluntariado e compromiso social ou participación cidadá en España.
  • Fai unha entrevista previa cos adestradores e acompañantes da túa cidade de referencia.

Duración do programa:

VOLPA proponse como unha proposta a longo prazo, que consta de catro etapas que se traducen en dous ou tres anos de implicación:

  1. Preselección : en setembro/outubro do ano 1.
  2. Formación: durante nove meses, dende outubro do ano 1 ata xuño do ano 2.
  3. Experiencia de voluntariado na materia: viaxa a partir de outubro do ano 2 (a estadía é dun ou dous anos).
  4. Retorno : período postvoluntario dunha duración mínima de seis meses.

Queres ser VOLPA?

Se estás interesado en participar na próxima edición do programa VOLPA, ponte en contacto con Entreculturas a través da oficina máis próxima:

Testemuños de voluntarios

PILAR MALDONADO

Responsable Base Social – Delegación de Córdoba

paloma garcía-ogara

Voluntario de VOLPA na República Dominicana

JUAN PEDRO GARCÍA GARCÍA

Voluntaria na Delegación de Entreculturas en Cádiz

Queres ser voluntario con Entreculturas?

Skip to content