Sobre nós?

© Monteserín Fotografía

Somos unha ONG da Compañía de Xesús que defende o dereito á educación

A través dos nosos proxectos promovemos o acceso a unha educación de calidade e a igualdade de oportunidades en contextos de exclusión e vulnerabilidade en África, América Latina, Asia e Europa.


Cremos que garantir o dereito a unha educación de calidade é o medio para o cambio e a xustiza social e un eixo transversal en cada unha das 5 causas que defendemos: dereito á educación, migración e refuxio, igualdade de xénero, xustiza socioambiental e participación cidadá.


Para Entreculturas é fundamental que todas as nosas actuacións xeren igualdade de oportunidades e sexan responsables e transparentes con todas as persoas que nos apoian.

Ícono de corazón

Misión

Traballamos polo cambio social e a promoción da xustiza no noso mundo a través da transformación persoal e comunitaria. Estamos convencidos de que a educación e a participación son instrumentos poderosos para iso e, nese sentido, traballamos en alianza coas principais redes da Compañía de Xesús en contextos de exclusión (Servizo Xesuíta de Refuxiados, Fe e Alegría e Centros Sociais) con diversas coalicións e plataformas da sociedade civil coas que compartimos o mesmo propósito.

Ícono de corazón

Visión

Impulsamos un modelo educativo transformador, de calidade, cunha proposta innovadora que constrúe a cidadanía global e dá resposta aos retos que nos supoñen as novas fronteiras da exclusión.

Defendemos a vida digna e os dereitos das persoas en situación de mobilidade forzosa .

Comprometémonos coa xustiza socioambiental , persoal e institucional, estilos de vida sostibles e solidarios.

Traballamos para situar a cidadanía global na axenda educativa, política e social.

Todo iso dende o firme compromiso de garantir a igualdade de xénero e de oportunidades independentemente de calquera condición ou circunstancia persoal ou social.

Ícono de corazón

Valores

A nosa identidade está fundada nos dereitos humanos e radicada na misión xesuíta que promove a solidariedade e a xustiza. Por iso, aspiramos a ter unha resposta valente, comprometida e coherente, que teña no seu centro a dignidade e a conciliación das persoas e a natureza.

As nosas causas

Acompañamos a máis de 360.000 persoas a través de máis de 200 proxectos en 45 países de todo o mundo.

Garantía do dereito universal a unha educación de calidade

Descubra como Frecha

Defensa dunha vida digna para emigrantes e refuxiados

Descubra como Frecha

Fortalecemento da participación e da cidadanía global

Descubra como Frecha

Fomento da xustiza socioambiental

Descubra como Frecha

Promoción da igualdade de xénero

Descubra como Frecha

Un equipo comprometido

O equipo humano de Entreculturas está comprometido coa misión, visión e valores da organización. Colaboramos con 90 persoas contratadas e 671 voluntarios e colaboradores, todos eles convencidos de que a educación é a clave do desenvolvemento.

Unha base social sólida

Ademais, contamos cunha base social de 31.892 socios e doadores , un número cada vez maior que demostra a vontade crecente da poboación de comprometerse coa solidariedade e a xustiza global.

Socio

Persoa que realiza unha achega económica continuada no tempo e cunha periodicidade determinada. A finais de 2022, Entreculturas contaba con 7.740 socios.

Doador

Persoa que realiza unha achega económica específica. A finais de 2022, Entreculturas contaba con 24.152 doadores.

Voluntario

Persoa que se compromete de forma estable e continuada con equipos e proxectos de traballo. A finais de 2022, Entreculturas contaba con 429 voluntarios.

Colaborador

Persoa que se ofrece a participar puntualmente nunha actividade. A finais de 2022, Entreculturas contaba con 242 colaboradores.

Beneficiario

Quen participa nun servizo prestado por Entreculturas e as súas organizacións afines (educación formal ou alternativa, formación profesional, axuda humanitaria, atención psicosocial…). A finais de 2022, Entreculturas contabilizaba 361.442 beneficiarios.

Traballamos en 28 locais de toda España

Estamos presentes no noso país a través de 28 oficinas nas que realizamos programas de sensibilización, educación para a cidadanía global e voluntariado, así como accións para recoller apoios aos nosos proxectos de Cooperación Internacional, Acción Humanitaria e Acción Social en España.

Se queres coñecernos máis de preto, falar co equipo ou colaborar na túa provincia, ponte en contacto coa túa sede máis próxima.

Mapa

Denominación: Sede

Enderezo e contacto:
C/ Maldonado, 1. 28006 – Madrid. Piso 3.

Tel. 915 90 26 72

info@entreculturas.org

Nome: Madrid

Enderezo e contacto:
c/ Geranios, 30. 28080 Madrid.

Tel. 915 771 817

madrid@entreculturas.org

Nome: A Coruña

Enderezo e contacto:
Fonseca, 8 (Centro Fonseca). 15004 A Coruña

Tel. 981 216 858

acoruna@entreculturas.org

Nome: Alacante

Enderezo e contacto:
Av. de Denia, 98 (Colexio La Inmaculada). 03016 Alacante

Tel. 965 268 144

alicante@entreculturas.org

Nome: Badaxoz

Enderezo e contacto:
Fonseca, 8 (Centro Fonseca). 15004 A Coruña

Tel. 981 216 858

acoruna@entreculturas.org

Nome: Barcelona

Enderezo e contacto:
c/ Roger de Llúria, 13. 08010 Barcelona

Tel. 93 318 37 36

comunicacio.catalunya@entrecultures.cat

Nome: Burgos

Enderezo e contacto:
c/ Molinillo, 3 (Centro Pastoral da Merced). 09002 Burgos.

Tel. 947 251 883

burgos@entreculturas.org

Nome: Cádiz

Enderezo e contacto:
c/ Clúster, 3. 11407 – Jerez de la Frontera.

Tel. 657 64 03 49

bahiadecadiz@entreculturas.org

Nome: Córdoba

Enderezo e contacto:
Av. Gran Capitán, 5 accesorios (San Hipólito). 14008 Córdoba

Tel. 957 479 723

delegado.cordoba@entreculturas.org

Nome: Elxe

Enderezo e contacto:
c/ Capitán Gaspar Ortiz, 40 entreplanta. 03201 Elxe.

Tel. 963 153 744

elche@entreculturas.org

Nome: Granada

Enderezo e contacto:
c/ Elvira, 65 (Centro Suárez). 18010 Granada.

Tel. 958 275 034

granada@entreculturas.org

Nome: Huelva

Enderezo e contacto:
c/ Fernando El Católico, 2 (Centro Javier). 21003 Huelva.

Tel. 959 240 120

huelva@entreculturas.org

Nome: León

Enderezo e contacto:
Av. dos Jesuitas, 12. 24007 León.

Tel. 605 704 652

leon@entreculturas.org

Nome: Logroño

Enderezo e contacto:
Fonseca, 8 (Centro Fonseca). 15004 A Coruña

Tel. 981 216 858

acoruna@entreculturas.org

Nome: Madrid

Enderezo e contacto:
c/ Geranios, 30. 28080 Madrid.

Tel. 91 577 18 17

madrid@entreculturas.org

Nome: Murcia

Enderezo e contacto:
Pza. Sto. Domingo, 2, 2 (a carón do Arco). 30008 Murcia.

Tel. 963 153 744

murcia@entreculturas.org

Nome: Oviedo

Enderezo e contacto:
Fonseca, 8 (Centro Fonseca). 15004 A Coruña

Tel. 981 216 858

acoruna@entreculturas.org

Nome: Salamanca

Enderezo e contacto:
Pº San Antonio, 14, 40. 37003 Salamanca.

Tel. 923 125 000

salamanca@entreculturas.org

Nome: Santander

Enderezo e contacto:
C/San José, 15. Baixo. 39003 Santander

Tel. 942 213 450

santander@entreculturas.org

Nome: Santiago de Compostela

Enderezo e contacto:
c/ Santo Agostiño, 2. 15704 A Coruña.

Tel. 981 581 409

santiago@entreculturas.org

Nome: Sevilla

Enderezo e contacto:
Av. Eduardo Dato 20 B, Portal A. 41018 Sevilla.

Tel. 954 635 170

delegado.sevilla@entreculturas.org

Nome: Valencia

Enderezo e contacto:
Av. Gran Vía Fernando el Católico 78. 46008 Valencia.

Tel. 963 153 744

valencia@entreculturas.org

Nome: Valladolid

Enderezo e contacto:
c/ Ruíz Hernández 10. 47002 Valladolid.

Tel. 983 393 907

valladolid@entreculturas.org

Nome: Vigo

Enderezo e contacto:
c/ Velázquez Moreno 9, 2º. 36201 Vigo.

Tel. 986 224 990

vigo@entreculturas.org

Nome: Zaragoza

Enderezo e contacto:
Fonseca, 8 (Centro Fonseca). 15004 A Coruña

Tel. 981 216 858

acoruna@entreculturas.org

Traballamos en rede

Entreculturas mantén unha especial relación de traballo coas seguintes redes globais da Compañía de Xesús coas que comparte visión, misión e valores da xustiza:

Ícono de corazón

Fe y Alegría

Fe e Alegría é un movemento internacional de Educación Popular presente en 23 países no que participa unha comunidade educativa de máis de 950.000 persoas. Naceu en Caracas, en 1955, promovido polo xesuíta José Mª Vélaz para atender a un centenar de nenos e nenas sen escola. Fe e Alegría promove unha educación de calidade e transformadora que contribúa a crear sociedades xustas, democráticas e participativas. www.feyalegria.org

Ícono de corazón

Servicio Jesuita a Refugiados

O Servizo Xesuita para os Refuxiados (JRS) é unha organización internacional que traballa en 58 países coa misión de acompañar, servir e defender os dereitos das persoas refuxiadas e desprazadas en todo o mundo. Actualmente, o JRS atende a preto de 1,5 millóns de persoas . www.jrs.net

Ícono de corazón

Centros Sociales jesuitas

Traballamos con outras organizacións da Compañía de Xesús en América Latina, África, Europa e Asia a través das cales implementamos accións vinculadas á educación, así como outras prioridades estratéxicas como a migración, a ecoloxía, a igualdade de xénero e a promoción dunha cidadanía comprometida. www.sjesjesuits.global

Ícono de corazón

Sector Social en España

A acción social da Compañía de Xesús en España abrangue tres ámbitos: a infancia en risco de exclusión social, a realidade migratoria no noso país e a cooperación internacional e a axuda humanitaria. En Entreculturas traballamos conxuntamente con Alboan no ámbito da cooperación internacional, e apoiamos a acción social e o traballo infantil que realiza a Rede Mimbre e o traballo coas persoas migrantes que promove a SJM. www.socialjesuitas.es

Ícono de corazón

Coaliciones y Plataformas

Entreculturas forma parte de coalicións e plataformas desde as que, xunto con outras organizacións, sumamos voces e sumamos esforzos para reivindicar e defender colectivamente aspectos fundamentais relacionados coa xustiza e os dereitos humanos.


A igualdade entre homes e mulleres é unha cuestión de dereitos humanos e unha condición para a xustiza social, un requisito fundamental para acadar o desenvolvemento e a paz. Estes documentos reflicten o noso compromiso cun horizonte de xustiza e equidade.

Nas páxinas deste documento formulamos a nosa intencionalidade, definimos o futuro que queremos como organización e como rede de persoas comprometidas coa solidariedade e a xustiza global. Bótalle un ollo á nosa folla de ruta ata 2025. Tamén compartimos causas comúns coa nosa organización irmá Alboan.

Baixo a denominación “Fundación Entreculturas – Fe e Alegría”, con suxeición á lexislación española, créase unha Fundación privada, independente, sen ánimo de lucro e non discriminatoria por razóns de raza, orixe, xénero e/ou relixión, que se rexerá por: as normas legais e regulamentarias que sexan de aplicación e, de forma moi especial, pola presentes estatutos.

Unha directiva comprometida coa educación

O padroado é o noso máximo órgano de decisión. Está formado por 10 vogais, un secretario e un presidente. Todas as persoas que formamos parte deste órgano de goberno están vinculadas ao noso traballo polas súas crenzas e valores, e foron escollidas pola súa experiencia e coñecementos no ámbito educativo.

 • Enric Puiggròs Llavinés SJ, presidente
 • Luis Arancibia Tapia, vicepresidente
 • José Miguel Colina SJ, secretario e vogal
 • Jose Ignacio García Jiménez SJ, vogal
 • José Ignacio García Eguizábal Notario, vogal
 • Eva Castillo Sanz, vogal
 • José Miguel Colina SJ, vogal
 • Marta Riopérez Orta, vogal
 • Julia Navarro, vogal
 • Jenny Cafiso, membro
 • María del Carmen de la Fuente, vogal
 • Enrique Sanz Giménez – Rico, SJ, vocal.
 • Mª Luisa Berzosa Gonzáles, Fl – Vogal

O Consello Consultivo e o Consello Territorial

O Consello Consultivo colabora desinteresadamente asesorando á Dirección Executiva de Entreculturas na toma de decisións.

O Consello Asesor está formado por:

 • José María Segura sj
 • Enric Puiggròs Llavinés SJ, presidente
 • Lluís S. Salinas Roca sj
 • Pablo Veiga Fernández sj
 • Higinio Pi Pérez sj
 • Josep Buades Fuster sj
 • Javier Buades
 • Javier Montes Maury sj
 • Roberto Otero André sj
 • Juan Pablo Rodríguez Gutiérrez sj

O Consello Territorial está integrado por:

 • Cruz Rodríguez (A Coruña)
 • Ana García (Asturias)
 • Gemma Fernández (Estremadura)
 • Desirée Sánchez (Valladolid)
 • Alicia Pérez Bravo (La Palma)
 • Fernando Monsalve (Sevilla)
 • Toño Vicente (Salamanca)

Equipo directivo e coordinador

Martín Iriberri SJ é, dende 2023, o director xeral de Entreculturas. Colaboran estreitamente con el Ramón Almansa (Director Executivo), Borja Garrido (Director Financeiro) e Raquel Martín (Directora de Comunicación e Relacións Institucionais), ademais dun nutrido grupo de coordinadores cos que, xuntos, orientan o día a día da organización. .

Subscríbete ao boletín

Se queres recibir o noso boletín mensual e correos electrónicos específicos nos que che ofrecemos información, asegúrate de completar este formulario. Inmediatamente, rexistrarémoste na nosa base de datos e poderás estar ao día de todas as novidades.

Desde ENTRECULTURAS FE Y ALEGRÍA ESPAÑA trataremos os datos facilitados como Responsable do tratamento coa finalidade de… Continúa lendo.

Skip to content