Política de privacidade de Entreculturas


Esta Política de Privacidade é parte integrante das condicións xerais. Acceder e navegar polo sitio, ou utilizar os seus servizos, implica a aceptación das condicións xerais (e polo tanto da Política de Privacidade e Política de Cookies). Léaos atentamente.

Nesta Política de Privacidade informamos sobre:

– Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

– Cal é a lexitimidade para o tratamento dos seus datos?

– Quen nos pode facilitar datos?

– Que datos recollemos?

– Como se utiliza a información?

– Comunicacións por correo electrónico

– Como e onde se comparte a información?

– Canto tempo conservaremos os datos persoais?

– Seguridade dos seus datos

– Que dereitos tes?

– Oficial de privacidade

– Cambios na Política de Privacidade


Quen é o responsable do tratamento dos seus datos?

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE E ALEGRÍA

Rúa Maldonado, 1 A. Planta 3

28006 Madrid (España)

CIF. G-82409020

Contacto: Contacto para modificación de datos: data@entreculturas.org

Contacto DPO: rgpd@entreculturas.org


Cal é a lexitimidade para o tratamento dos seus datos?

A base legal que lexitima o tratamento dos teus datos é a obtención do teu consentimento mediante a aceptación desta política de privacidade.


Quen nos pode facilitar datos?

Ao acceder á nosa páxina, declaras que todos os datos que nos facilitas, sexan obrigatorios para prestar o servizo ou información, ou voluntarios cando queiras colaborar connosco, facer un comentario nos nosos blogs ou participar nas nosas solicitudes, son veraces. e correcto; É dicir, responden á súa situación real. A subministración destes datos supón que foron facilitados de forma voluntaria e con consentimento para que poidan ser tratados tanto por vía electrónica como de forma non automatizada e para fins específicos e lexítimos que Fundación Entreculturas Fe e Alegría descritos a continuación, non ser utilizado para fins incompatibles, nin transferido a terceiros sen o seu consentimento.


Que datos recollemos?

Enviando unha consulta de información, subscribindose aos nosos boletíns, participando nas nosas accións, facilitando o seu apoio ás nosas campañas, contactando connosco por correo electrónico, facendo comentarios nos nosos blogs ou colaborando connosco (como socio e/ou como doador) , podemos solicitarlle que nos facilite unha serie de datos e informacións persoais como o seu nome, apelidos, enderezo, correo electrónico, teléfono de contacto, etc. Para ser socio ou doador da Fundación Entreculturas Fe e Alegría , solicitaremos outras categorías de datos.

Os datos que solicitamos, e que son obxecto de tratamento, serán sempre adecuados, relevantes e non excesivos para a súa solicitude de información, colaboración e/ou participación dentro da Fundación Entreculturas Fe e Alegría .


Como se utiliza a información?

A Fundación Entreculturas Fe e Alegría utilizará a información que nos facilite para os fins requiridos en cada un dos formularios de recollida de datos:

a) Resposta ás solicitudes de información dos usuarios. No caso de que nos envíe unha solicitude de información, trataremos os seus datos co fin de recibir, xestionar, tratar e responder ás consultas e solicitudes de información que nos envíe a través dos medios de contacto web ou remitidas ás nosas sedes e delegacións. .

b) Subscrición a Newsletter ou Newsletters. Trataremos os teus datos de identificación e enderezo de correo electrónico para enviarche as nosas noticias e boletíns. Podes cancelar a subscrición en calquera momento.

c) Colaborar ou participar nas accións de petición organizadas pola Fundación Entreculturas Fe e Alegría . Os datos facilitados serán tratados para enviarlle información por correo electrónico, correo postal e/ou chamada telefónica sobre as nosas accións ou accións organizadas conxuntamente con terceiros pola Fundación. Se as solicitudes se presentan ante unha organización nacional ou supranacional, os datos facilitados poderán ser cedidos a esta para a comprobación e comprobación das solicitudes presentadas.

d) Participar e incorporar comentarios nos nosos blogs. Para participar nos nosos blogs e para que se publique o teu comentario, trataremos os datos do usuario e do correo electrónico co fin de identificar e xestionar a súa publicación na nosa web.

e) Colaborar activamente mediante doazón ou facerse socio da Fundación Entreculturas Fe e Alegría . No caso de que acceda ao noso formulario no apartado “colabora” e complete os seus datos, a información facilitada será tratada coa finalidade de xestión económica, contable, fiscal e administrativa dos asociados e doadores da Fundación Entreculturas Fe e Alegría .

f) Outras actividades organizadas pola Fundación Entreculturas Fe e Alegría . Poderá colaborar e participar en accións organizadas e/ou promovidas pola Fundación, facilitando os datos solicitados nos correspondentes formularios e para os fins expresamente indicados neles.


Comunicacións por correo electrónico

Ao enviarnos unha consulta ou solicitude de información a través do correo electrónico de contacto, estades a prestarnos o consentimento consciente e expreso para o tratamento dos datos facilitados á Fundación Entreculturas Fe e Alegría .

Nos nosos correos electrónicos atoparás información para revogar o consentimento ou darse de baixa de calquera comunicación da Fundación Entreculturas Fe e Alegría .


Como e onde se comparte a información?

Fundación Entreculturas Fe e Alegría infórmalle expresamente de que nos casos nos que colabore ou participe en determinadas accións (Carreira Solidaria, Concerto Solidario, Peticións ás Nacións Unidas, Socios e Doazóns, etc.), procederemos a ceder os seus datos ás organizacións e administracións, bancos e outras entidades colaboradoras de acordo coa normativa legal vixente e, para a xestión corporativa da información.


Canto tempo conservaremos os datos persoais?

Os datos persoais manteranse mentres permaneza vinculado a nós.

Unha vez desvinculados, os datos persoais tratados para cada finalidade conservaranse durante os prazos legalmente establecidos, incluído o prazo en que un xuíz ou tribunal poida requirilos de conformidade co prazo de prescrición das accións xudiciais.


Seguridade dos datos facilitados

A Fundación Entreculturas Fe e Alegría dálle gran importancia á seguridade de toda a información e datos persoais que tratamos. Desafortunadamente, a transmisión de información a través de Internet non é completamente segura; Por iso, esforzámonos e destinamos recursos para mellorar cada día a nosa páxina e para facer máis seguras as funcionalidades postas á súa disposición (Implementouse a funcionalidade https nos formularios de adhesión e doazón, co fin de protexer os datos económicos. con ferramentas de cifrado SSL).

Unha vez recibida a súa información, aplícanse medidas de seguridade para garantir o acceso, confidencialidade, integridade e evitar calquera perda, mal uso e/ou alteración dos datos que estean baixo o noso control. As nosas políticas de seguridade e privacidade revísanse e mellóranse periodicamente segundo sexa necesario e só o persoal autorizado ten acceso á información do usuario.


Que Dereitos tes?

  • Para saber se estamos tratando os teus datos ou non.
  • Para acceder aos seus datos persoais.
  • Solicitar a rectificación dos seus datos se son inexactos.
  • Solicitar a supresión dos seus datos se xa non son necesarios para os fins para os que foron recollidos ou se retira o consentimento outorgado.
  • Para solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nalgúns casos, só os conservaremos conforme á normativa vixente.
  • Para enviarche os datos que se almacenan sobre ti en ENTRECULTURAS e que che serán facilitados nun formato estruturado, de uso habitual ou lexible por máquina. Se o prefires, podemos enviarllos ao novo responsable que nos designes. (Só válido en determinados casos).
  • Para presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos ou autoridade de control competente, se considera que non lle atendemos correctamente.
  • Para revogar o consentimento para calquera tratamento ao que consentiu, en calquera momento.

Se cambias algunha información, avísanos para que poidamos mantelo actualizado.

Este sitio web pode conter ligazóns a e dende outros sitios web, xa sexa dos nosos patrocinadores, socios, empresas asociadas ou empresas colaboradoras, entre outros. Se accedes a estas páxinas, debes ter en conta que poden solicitar novamente datos persoais ou información. Por iso, pedímoslle que cando visite estas páxinas, tamén revise a súa política de privacidade.Oficial de privacidade

En calquera momento pode solicitar, de xeito totalmente gratuíto, ben por carta ou por correo electrónico, o exercicio dos seus dereitos, debendo incluír na súa solicitude unha fotocopia do seu DNI/NIE/Pasaporte, xa que se trata dun dereito moi persoal.

As solicitudes deben enviarse ao responsable de privacidade ao seguinte enderezo:

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE E ALEGRÍA

Att. Oficial de privacidade

Rúa Maldonado, 1 A. Planta 3.

28006 Madrid (España)

Correo electrónico: data@entreculturas.org

Ademais, se tes algunha dúbida adicional relacionada coa Protección de Datos, podes contactar co noso Delegado de Protección de Datos en rgpd@entreculturas.org .


Cambios na Política de Privacidade

A Fundación Entreculturas Fe e Alegría poderá modificar ou adaptar a súa Política de Privacidade e Tratamento de Datos Persoais. Recomendamos que o visite cada vez que navegue polo sitio para estar sempre informado con antelación de calquera información que nos proporcione.

Skip to content