Participación e
Cidadanía global

© Daniela Morreale

Promovemos unha cidadanía global crítica e comprometida coa transformación social

As causas subxacentes aos desafíos globais como a pobreza, a desigualdade ou a degradación ambiental atópanse nos procesos globais. A resposta a estes retos require dunha cidadanía global consciente, comprometida e articulada en redes locais e globais, capaz de enfrontalos.

Estamos convencidos de que a educación permítenos comprender o mundo e comprometernos coa solidariedade e a xustiza. Queremos coidar especialmente a participación xuvenil, que nos invita a repensar un mundo novo e a participación das persoas e colectivos máis excluídos e vulnerables. Por iso esta causa é transversal ás demais.

En que nos centramos:

© Daniela Morreale

EDUCACIÓN PARA A CIDADANÍA GLOBAL

Apostamos por unha educación que fortaleza a cidadanía informada, crítica e comprometida, que coñeza a realidade do seu tempo e desenvolva as habilidades e actitudes para liderar a transformación social e política. En colaboración coas comunidades educativas de España, ofrecemos recursos pedagóxicos na nosa plataforma REDEC , arredor das causas que promovemos, e realizamos programas de participación e protagonismo xuvenil como a Rede de Solidariedade Xuvenil (RSJ), que forma parte da Rede Internacional. Xeración 21+.

Coñece a nosa política de Educación para o Desenvolvemento Sostible e Cidadanía Global

© Entreculturas

INCIDENCIA POLÍTICA

Xeramos propostas de incidencia política, tanto en solitario como en redes e alianzas con outros actores e entidades, co obxectivo de incidir nas axendas locais, nacionais e internacionais. Unha tarefa de investigación, análise e denuncia que desenvolvemos arredor das nosas 5 causas e na que implicamos á cidadanía ofrecéndolle canles de participación a través das nosas campañas e accións.

Facemos rede a través do Movemento 4.7 , a Coordinadora , a Plataforma da Infancia , Futuro Común e a Coalición Española da Campaña Mundial pola Educación (CME).

© Entreculturas

FOMENTO DO VOLUNTARIADO

O voluntariado é unha experiencia que ten a capacidade de transformar unha persoa e convertela nun axente de cambio no seu entorno, na súa cidade e no mundo. En Entreculturas promovemos o voluntariado tanto a nivel local, nas 28 oficinas que temos en España e que despregan a nosa misión por todo o territorio, como a nivel internacional, a través do programa VOLPA , que conta xa con máis de 30 anos de traxectoria.

© Daniela Morreale

SENSIBILIZACIÓN, MOBILIZACIÓN E FORMACIÓN CIDADÁ

Para aprender a ser cidadáns globais dende a práctica, ofrecemos recursos de acción á cidadanía e defendemos, sensibilizamos e mobilizamos en toda España a través de campañas como a CME ou La Silla Roja .

Un espazo privilexiado para iso son os centros educativos, onde promovemos a participación xuvenil para que o alumnado, acompañado dos seus educadores, deseñe e dirixa as súas propias accións.

© Entreculturas

COMUNICACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO

O noso traballo de comunicación e desenvolvemento social é unha estratexia clave na misión transformadora de Entreculturas. A través da relación cos medios, a comunicación a través das nosas canles (redes sociais, produción audiovisual…) e a promoción de exposicións e outros eventos culturais, damos voz ás persoas que protagonizan os nosos proxectos, visibilizamos realidades moitas veces esquecidas. e sensibilizamos a sociedade cunha mensaxe de esperanza.

© Entreculturas

FORTALECEMENTO INSTITUCIONAL

Promovemos o desenvolvemento de organizacións, redes e espazos asociativos e institucionais afíns cos que traballamos nos contextos máis vulnerables, favorecendo a súa profesionalidade, formación, innovación e apertura de novas áreas de traballo. Buscamos xerar cambios estruturais e sostibles no tempo. Esta actuación materialízase na mellora da xestión dos recursos humanos, no desenvolvemento de procesos e ferramentas orientadas á eficiencia e sostibilidade das organizacións, na mellora da xestión de proxectos e no apoio nas relacións institucionais.

Queres colaborar cos nosos proxectos?


Subscríbete ao boletín

Se queres recibir o noso boletín mensual e correos electrónicos específicos nos que che ofrecemos información, asegúrate de completar este formulario. Inmediatamente, rexistrarémoste na nosa base de datos e poderás estar ao día de todas as novidades.

Desde ENTRECULTURAS FE Y ALEGRÍA ESPAÑA trataremos os datos facilitados como Responsable do tratamento coa finalidade de… Continúa lendo.

Skip to content