Dereito a
Educación

© Sergi Cámara

A educación é a mellor ferramenta para reducir a desigualdade e xerar oportunidades de futuro

Traballamos para que todas as persoas sen excepción teñan garantido o seu dereito a unha educación de calidade . Xunto coas nosas organizacións colaboradoras, como Fe e Alegría e o Servizo Xesuita para os Refuxiados (JRS), prestamos especial atención ás persoas e colectivos que se enfrontan a maiores barreiras á hora de acceder a este dereito: nenas e mulleres, estudantes con discapacidade, familias con escasos recursos económicos. , as persoas en situación de migración ou refuxio e as que se viron afectadas por conflitos ou catástrofes naturais.

En que nos centramos:

© Sergi Cámara

Educación en contextos de exclusión

En Entreculturas traballamos en contextos de exclusión onde o acceso á educación é un gran reto, como ocorre en países como Madagascar ou Sudán do Sur. A través do noso labor educativo, garantimos a escolarización dende a primeira infancia e promovemos a satisfacción das necesidades de aprendizaxe ao longo da vida dende un enfoque de calidade, inclusión e equidade.

© Irene Galera

EDUCACIÓN CON ENFOQUE DE DEREITOS

Tanto nos países onde traballamos como no noso país, desenvolvemos programas educativos con enfoque de Dereitos Humanos, tendo en conta que a educación non só é un dereito fundamental, senón que ten un papel destacado como promotora doutros dereitos. Por este motivo, despregamos accións educativas para a igualdade de xénero, a participación política, a cidadanía global e a sustentabilidade ambiental.

© Sergi Cámara

EDUCACIÓN EN EMERXENCIAS

En situacións de emerxencia ou conflito, a educación é un dos dereitos máis vulnerados, que afecta ao desenvolvemento da infancia e da adolescencia. Por iso, en contextos de crise humanitaria, como Ucraína ou Siria, garantimos o seu dereito á educación, mediante unha estratexia integral que garanta os elementos necesarios para a continuidade educativa (infraestruturas, recursos docentes, complemento salarial para o profesorado) e o establecemento de espazos seguros. (protección, alimentación, hixiene, saúde física e psicoemocional).

© Monteserín Fotografía

EDUCACIÓN INCLUSIVA

Os centros educativos deben ser espazos onde se garanta a aprendizaxe sen ningún tipo de discriminación e se fomenten de xeito integral as capacidades dos nenos, nenas e mozos. En países como Ecuador ou Perú, contribuímos a unha educación de calidade para persoas con discapacidade de familias con escasos recursos económicos, que van dende a atención temperá e a educación básica ordinaria ata a educación técnica para a inserción laboral. Ademais, comprometémonos a facer accesibles a todos os nosos recursos educativos para traballar a cidadanía global (cando entres no noso sitio web educativo REDEC , fai clic no botón de accesibilidade).

© Entreculturas

PARTICIPACIÓN INFANTIL E XUVENIL

As respostas a desafíos globais como a pobreza, a desigualdade ou a exclusión requiren dunha cidadanía global comprometida. Por iso, en colaboración coas comunidades educativas de América Latina, África e España, promovemos espazos de participación xuvenil e ofrecemos recursos pedagóxicos , co obxectivo de promover unha educación transformadora para a cidadanía global. Son exemplo diso a nosa Rede Xuvenil Solidaria (RSJ) ou os espazos para a infancia e a mocidade de entidades como a Fundación Amoverse, coas que traballamos conxuntamente a través da campaña Soy Cometa .

© Irene Galera

FORMACIÓN DO PROFESORADO

Para fomentar que máis mozos sexan cidadáns comprometidos coa xustiza social, é necesario repensar a escola e mellorar os procesos de ensino e aprendizaxe xunto co profesorado. Perú, Honduras, Chad ou RD Congo son algúns dos países onde promovemos accións que dignifican o traballo dos educadores, a través de formación, recursos e materiais educativos, a introdución das TIC e a posta en marcha de actividades de reforzo escolar. En España reforzamos as capacidades do profesorado vinculado á educación para o Desenvolvemento Sostible e a Cidadanía Global dentro das aulas así como na formación en temas de sustentabilidade ambiental e social, dereitos humanos, igualdade de xénero, diversidade cultural, cultura de paz e non violencia.

© Monteserín Fotografía

FORMACIÓN LABORAL

Apostamos por mellorar a empregabilidade e as habilidades emprendedoras de máis mozos e adultos tanto en España como nos diferentes países nos que traballamos. Por iso, en países como Venezuela, Ecuador ou Perú, ofrecemos formación técnica en diversas modalidades profesionais e apoio á inserción laboral ou ao emprendemento para que constrúan un futuro sostible. As persoas que participan nestas iniciativas son principalmente mozos con escasos recursos, de comunidades indíxenas, refuxiados e desprazados, ou persoas que viven en contextos de especial marxinación e pobreza.

Queres colaborar cos nosos proxectos?


Subscríbete ao boletín

Se queres recibir o noso boletín mensual e correos electrónicos específicos nos que che ofrecemos información, asegúrate de completar este formulario. Inmediatamente, rexistrarémoste na nosa base de datos e poderás estar ao día de todas as novidades.

Desde ENTRECULTURAS FE Y ALEGRÍA ESPAÑA trataremos os datos facilitados como Responsable do tratamento coa finalidade de… Continúa lendo.

Skip to content