Ambiente seguro

© Monteserín Fotografía

Sistema de medio ambiente seguro

En Entreculturas compartimos o decidido compromiso coa protección e coidado dos menores e persoas vulnerables, así como unha especial atención ás persoas vítimas de malos tratos e ás súas familias, a través do programa Sistema de Medio Ambiente Seguro (SE) . O obxectivo de ES é xerar e promover espazos, actividades e relacións seguros, incluíndo numerosas accións dirixidas a este fin (sensibilización, formación, espazos de escoita, supervisión).

Comisión de Medio Ambiente Seguro de Entreculturas:

  • Ainara Lete (voluntariado, sede, bolsas e prácticas)
  • Borja Garrido (incumprimento do Código de Conduta ou Cumprimento)
  • Gustavo Benítez (traballadores)
  • Jessica García (menores)
  • Lourdes Valenzuela (Comisión de Xénero)
  • Marta Aranda (voluntariado en delegacións)
  • Pablo Funes (internacional)
  • Sonia Fernández (Xestora de Medio Ambiente Seguro)

Canle de reclamacións

Se coñeces algunha situación na que NON se promova o BO TRATO; ou na que unha persoa mesmo poida estar sufrindo algún tipo de abuso, podes denuncialo de forma confidencial a:

Buzón de Entreculturas : codigoconducta@entreculturas.org

Caixa Provincial : proteccion@jesuitas.es


Código de conduta SJ

Código de conduta de Entreculturas

Política da CE de Protección de Menores e Adultos en Situación de Vulnerabilidade

Guía de medio ambiente seguro en contextos de educación non formal

Código de conduta da coordinadora española de ONGD

Skip to content