Accesibilidade


Co obxectivo de mellorar a accesibilidade, a web de Entreculturas adoptou unha serie de medidas destinadas a facilitar a experiencia dos usuarios, incluídos colectivos de persoas con algún tipo de discapacidade. Algunhas destas medidas implementadas foron as seguintes:

 • Seguindo as especificacións WAI-ARIA, marcamos roles de zonas funcionais básicas como navegación, cabeceira, pé de páxina, información principal e información complementaria, etc.
 • Se un usuario accede á web de Entreculturas desde un navegador que non admite follas de estilo, non atopará ningún problema de navegación, xa que poderá ver calquera contido con CSS desactivado.
 • Separamos as capas de presentación (CSS) e comportamento (JavaScript) da capa de estrutura (HTML), para que o contido sexa máis facilmente accesible.
 • O código HTML e CSS garante a visualización correcta de calquera das páxinas do sitio desde calquera navegador.
 • Establecemos unha forma accesible de navegación a través das claves de acceso, a través da seguinte lista:
 1. Páxina de inicio – Inicio: https://www.entreculturas.org/es/home
 2. Novidades – Infórmate: https://www.entreculturas.org/es/informate
 3. Que podes facer: https://www.entreculturas.org/es/que-trabajos-hacer-tu
 4. Busca: https://www.entreculturas.org/es/search/node
 5. Aviso legal: https://www.entreculturas.org/es/cookies-entreculturas
 6. Cookies: https://www.entreculturas.org/es/cookies-entreculturas
 7. Privacidade: https://www.entreculturas.org/es/privacidad-entreculturas
 8. Coñecenos: https://www.entreculturas.org/es/conocenos
 9. Formulario de contacto: https://www.entreculturas.org/es/conocenos/contacto
Skip to content