Cidadanía Global e participación cidadá: da reflexión á acción da mocidade e do profesorado da Rede Solidaria da Mocidade no curso 2011-2012

País:
  • España
Continente:

Europa

Localización:

Galicia

Línea de acción - Entreculturas:

Educación para el desarrollo

Sublínea de acción - Entreculturas:

Educación para el desarrollo

Estado del proyecto:

Terminado

Fecha de inicio:

1 Sep 2011

Fecha de finalización:

31 Jul 2012

Socio local:

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS

Financiador:

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS || Xunta de Galicia

Financiación aportada:

25 800€

Código de proyecto:

11/REDGA/140

Con este proxecto, Entreculturas quere dar continuidade ao seu apoio e acompañamento á comunidade educativa galega no labor de promover unha cidadanía global e unha cultura da solidariedade que permita a transformación das realidades de inxustiza e exclusión a nivel global e local. Este apoio realízase a través da  Campaña Cidade-Planeta (financiada pola AECID a nivel estatal) centrada tematicamente no curso 2011-2012 na participación cidadá.

Esta Campaña alíñase cos programas de educación para o desenvolvemento (EpD) de EC que promoven a formación integral de persoas responsables, críticas, participativas e comprometidas coa transformación social e que favorezan a aparición dunha cultura da solidariedade no Norte. Esta Campaña, ademais, intégrase dentro da proposta de “Redes Solidarias Educativas” de Entreculturas