PROGRAMA DELEGACIÓN A CORUÑA: APOIO ÁS PERSOAS REFUXIADAS E DESPRAZADAS

Millóns de persoas no mundo vense obrigadas a abandonar os seus fogares  e desprazarse ata outras rexións ou refuxiarse noutros países, como consecuencia de conflitos armados, persecucións relixiosas, grandes fames ou catástrofes naturais. A poboación desprazada á forza foi aumentando nos derradeiros anos, ata chegar á cifra máis alta da Historia: 68 millóns de persoas.

O traballo en acción humanitaria de Entreculturas ten unha liña de traballo que comprende dous eixos: por un lado, axuda de emerxencia proporcionada con carácter de urxencia, consistente na provisión de bens e servizos esenciais para a supervivencia inmediata e a atención das primeiras necesidades (alimento, auga, atención sanitaria…) e, por outro, axuda humanitaria vinculada a procesos de rehabilitación nun sentido amplo: esta liña de traballo concrétase no acompañamento e defensa das persoas desprazadas e refuxiadas, na recuperación dos seus medios de vida e na rehabilitación dos servizos sociais básicos, principalmente os educativos, vinculados ao desenvolvemento.

A educación é unha necesidade básica para a infancia: queremos que as escolas sexan espazos de paz e reconciliación, escolas seguras que sexan o refuxio dos millóns de nenos e nenas que se viron obrigados a deixar os seus países fuxindo da violencia e dos conflitos.

A continuación, amosámosche tres proxectos nos que traballamos con persoas refuxiadas e desprazadas: Sudán do Sur, Líbano e Centroamérica.

O condado de Yambio atópase no estado de Gbudue, que é un dos 28 estados de Sudán do Sur. Limita coa República Centroafricana e coa República Democrática do Congo. Esta zona do país ten unhas taxas moi altas de pobreza, desnutrición severa, VIH/SIDA, falta de auga potable e unha ampla gama de enfermedades. A comunidade foi frecuentemente obxecto de desprazamentos por mor da violencia e da inseguridade na zona, especialmente nos últimos anos.

Unha de cada catro persoas viuse obrigada a fuxir dos seus fogares. Máis de 1,3 millóns de persoas fuxiron a países veciños como refuxiados e cáseque 1,9 millóns son desprazados internos, a mayoría nenos. O contexto de inseguridade permanente no que viven, créalles problemas económicos, sociais e emocionais.

Con este proxecto, quérese promover unha educación inclusiva e de calidade para os desprazados internos, os repatriados e a comunidade de acollida de Yambio e Nzara. O Servizo Xusuita a Refuxiados (JRS), como organización estreitamente vinculada coa comunidade e integrada no contexto local, atópase en condicións de abordar o problema, traballando para facilitar o acceso a unha educación de calidade, mediante a formación de mestres e cunha xestión axeitada nas escolas, para paliar o abandono escolar sobre todo das nenas.

FICHA DEL PROYECTO
 


Nos últimos sete anos, a crise de Siria orixinou o desprazamento de máis de 5,4 millóns de sirios. Entre os países de acollida (Turquía, Iraq, Xordania e Exipto), cómpre suliñar o papel do Líbano con máis dun millón de refuxiados. Desde o comenzo da crise en Siria, o país libanés esforzouse para facer fronte á enorme chegada de refuxiados. A situación de inseguridade, as tensións e a carga económica orixinada pola chegada de refuxiados, asemade as complicadas relacións Siria/Líbano, deron lugar a actitudes cada vez máis hostís cara aos refuxiados sirios nalgunhas comunidades libanesas.

As familias de refuxiados sirios están dispersas por todo o distrito de Jbeil, coas concentracións máis altas no centro de Amchit e Jbeil, onde residen máis de 1.600 refuxiados. As necesidades das familias refuxiadas son sobre todo servizos de educación de calidade, apoio psicosocial, acompañamento e asistencia básica de alimentos.

O Servizo Xesuita a Refuxiados (JRS) estivo presente en Jbeil desde febreiro de 2013 respondendo a esas necesidades cun proxecto que incorpora apoio individual e familiar a través das visitas domiciliarias. A través destas visitas, abórdase a situación das familias, desde o punto de vista emocional e das necesidades básicas das persoas: alimentos, artículos non alimentarios, saúde, vivenda, hixiene, etc. Este apoio axuda ás persoas a superar a mala experiencia do desprazamento, o illamento do contorno urbano e os impactos psicolóxicos creados pola situación. Tamén axuda a conectar aos refuxiados cos servizos axeitados que estean dispoñibeis para eles, a través de un sistema integral de referencias.

FICHA DEL PROYECTOA Rede Xesuita con Migrantes de Centroamérica-Norteamérica (RJM-CANA) articula a máis de 25 institucións da Compañía de Xesús en Centroamérica, México, Estados Unidos e Canadá comprometidas no traballo coas persoas migrantes, desprazadas e refuxiadas, coas súas familias e cos outros actores do cambio na defensa dos seus dereitos nos países de orixe, tránsito, destino e retorno.

A RJM leva a cabo este proxecto xunto coa Asociación de Desenvolvemento Social de Ixcán (ADESI) consistente na atención ás persoas migrantes forzosas centroamericanas e ás súas familias, na zona de tránsito de migrantes desde Centroamérica ata Estados Unidos, concretamente na fronteira México-Guatemala.

Os crecentes riscos, debilidades e violacións dos dereitos humanos das persoas migrantes forzosas desde a orixe ata o destino, nos levan á conclusión de que estamos perante unha crise crónica de desprazamentos forzosos nesta rexión. Persiste en Centroamérica un contorno crítico que se expresa nas dimensións socio-económica, política, de inseguridade e de conflitividade socio-ambiental.

Perante esta realidade, búscase favorecer a protección e garantía dos dereitos das persoas desprazadas e migrantes forzosas en situación de vulnerabilidade ante a crise migratoria nesta rexión. Para elo, levará a cabo accións para contribuir ao fortalecemento das capacidades individuais e colectivas dos migrantes e das súas familias para reducir os riscos aos que se ven expostos. O obxectivo final vai  ser a mellora da protección e defensa dos dereitos dos migrantes en tránsito ou que residen na fronteira de Ixcán en Guatemala e articular esa resposta local cunha dimensión rexional (rede rexional de migracións)para poder abordar as migracións coma un fluxo de ida e volta, con orixe nos países centroamericanos, pasando por México e con destino final nos EE.UU.

FICHA DEL PROYECTO