Ver más

TREBALLEM A 40 PAÏSOS D’ÀFRICA,
D’AMÈRICA LLATINA, D’ÀSIA I D’EUROPA

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
https://www.entreculturas.org/

Actualment tenim en marxa 151 projectes de cooperació al desenvolupament i acció humanitària a 40 països d’Amèrica Llatina, Àfrica, Àsia i Europa. Les nostres intervencions es centren en defensar el dret a una educació de qualitat en països desfavorits i en contextos d’emergència. Això es porta a terme sempre amb estreta col·laboració amb els nostres socis locals.

A Entreculturas treballem seguint unes línies d’actuació prèviament definides. Els projectes que portem a terme són de llarga durada, la qual cosa ens permet generar un major impacte i garantir la sostenibilitat de les nostres intervencions.

AVALUEM PER APRENDREVer más

A Entreculturas entenem la avaluació de les activitats que portem a terme com un acte de responsabilitat social i de transparència.

Realitzem avaluacions periòdiques externes amb la finalitat de rendir comptes als nostres finançadors, socis i donants. A més a més, aquests anàlisis ens permeten aprendre dels nostres encerts i errors, per a optimitzar les accions i els processos realitzats.

Basant-nos en els aprenentatges obtinguts, elaborem tant un manual de bones pràctiques a aplicar en les diferents línies d’actuació que seguim, com un llistat de les qüestions a millorar per tenir-les en compte en futures intervencions.

EDUCACIÓ PER LA SOLIDARITAT

TRANSFORMAR LA SOCIETAT MITJANÇANT L’EDUCACIÓ

https://www.entreculturas.org/

Portem a terme nombroses iniciatives i generem materials diversos en l’àmbit de l’Educació per al Desenvolupament dedicats a persones de totes les edats.

RECURSOS I MATERIALS

L’educació és fonamental per construir una cultura de la solidaritat que faci possible el canvi social. A Entreculturas reconeixem i valorem l’esforç que dia rere dia realitzen les comunitats educatives per transmetre valors de pau, solidaritat i justícia als nens, nenes i joves.

Considerem també que aquesta tasca és responsabilitat de tota la societat i, per això, els volem recolzar posant a la seva disposició materials didàctics i serveis educatius sobre la interculturalitat, la igualtat de gènere, la cooperació, la participació, la pau, el medi ambient, els drets humans i altres temes bàsics per poder formar persones compromeses amb la justícia.

Dintre els materials didàctics es troba el nostre projecte d’Educació per a la Ciutadania i Drets Humans, iniciativa desenvolupada en col·laboració amb l’editorial Anaya i destinada a que alumnes, famílies i professors reflexionin sobre les causes i conseqüències de la injustícia, contribuint així a una educació en valors.

INCIDÈNCIA PER AL CANVI

DRET A L’EDUCACIÓ

https://www.entreculturas.org/

El Dret a l’Educació es troba dins la Declaració Universal dels Drets Humans així com a múltiples convenis internacionals. Tanmateix, no a tots els llocs es pot exercir ni ha estat desenvolupat de la mateixa manera.

El 2015 fou un any decisiu: a setembre es va aprovar a Nova York la nova Agenda de Desenvolupament Global, passant dels Objectius del Mil·lenni als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 17 objectius i 169 metes que defineixen una fulla de ruta destinada a lluitar contra la pobresa, la desigualtat i el canvi climàtic fins a l'any 2030. Entre ells, l’ODS 4 està relacionat amb el dret a l’educació i concretament planteja «garantir una educació inclusiva per a totes les persones i promoure oportunitats d’aprenentatge duradores que, al mateix temps, siguin equitatives i de qualitat».

A Entreculturas hem desenvolupat una sèrie d’informes que amplien el concepte de «dret a l’educació» i que pots trobar aquí.

AJUDA OFICIAL AL DESENVOLUPAMENT

https://www.entreculturas.org/

L’Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) cerca millorar les economies dels països en vies de desenvolupament mitjançant polítiques i préstecs per part dels països amb major capacitat econòmica.

L’Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) -junt amb la mobilització de recursos locals i de polítiques internacionals més redistributives- segueix sent una via essencial per acabar amb la pobresa extrema, reduir les desigualtats i construir un món més just.

Per a Entreculturas, tota ajuda destinada a l’educació es converteix en una inversió que ens permet assolir aquests reptes. No obstant això, Espanya continua en el vagó de cua de la UE en cooperació. Mentre la mitjana europea se situa en un 0,46%, Espanya es queda tot just en un 0,34%. Molt lluny de l'històric 0,7%.

MOBILITZACIÓ SOCIAL

La justícia global i la defensa dels drets humans són qüestions que ens afecten a tots. Per tal d’afavorir aquesta corresponsabilitat, a Entreculturas ens hem unit a altres organitzacions civils per formar coalicions i sumar veus en el que pensem que són qüestions prioritàries:

JUSTÍCIA GLOBAL

Dins la Companyia de Jesús existeixen múltiples iniciatives amb les que ens trobem estretament lligats i amb les que treballem en xarxa amb l’objectiu de transformar les estructures i promoure el desenvolupament en un sentit ampli i sostenible.

Parlem d’organitzacions com ara Fe y Alegría, JRS, Edujesuit, GIAN, Red Xavier, Ecojesuit, SJM o Jesuit Networking.