Ver más

TREBALLEM A 17 PAÏSOS D’ÀFRICA,
19 D’AMÈRICA LLATINA, 3 D’ÀSIA I 2 D’EUROPA

COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
https://www.entreculturas.org/

Actualment tenim en marxa 168 projectes de cooperació al desenvolupament i acció humanitària a 41 països d’Amèrica Llatina, Àfrica, Àsia i Europa. Les nostres intervencions es centren en defensar el dret a una educació de qualitat en països desfavorits i en contextos d’emergència. Això es porta a terme sempre amb estreta col·laboració amb els nostres socis locals.

A Entreculturas treballem seguint unes línies d’actuació prèviament definides. Els projectes que portem a terme són de llarga durada, la qual cosa ens permet generar un major impacte i garantir la sostenibilitat de les nostres intervencions.

AVALUEM PER APRENDREVer más

A Entreculturas entenem la avaluació de les activitats que portem a terme com un acte de responsabilitat social i de transparència.

Realitzem avaluacions periòdiques externes amb la finalitat de rendir comptes als nostres finançadors, socis i donants. A més a més, aquests anàlisis ens permeten aprendre dels nostres encerts i errors, per a optimitzar les accions i els processos realitzats.

Basant-nos en els aprenentatges obtinguts, elaborem tant un manual de bones pràctiques a aplicar en les diferents línies d’actuació que seguim, com un llistat de les qüestions a millorar per tenir-les en compte en futures intervencions.

EDUCACIÓ PER LA SOLIDARITAT

TRANSFORMAR LA SOCIETAT MITJANÇANT L’EDUCACIÓ

https://www.entreculturas.org/

Portem a terme nombroses iniciatives i generem materials diversos en l’àmbit de l’Educació per al Desenvolupament dedicats a persones de totes les edats.

RECURSOS I MATERIALS

L’educació és fonamental per construir una cultura de la solidaritat que faci possible el canvi social. A Entreculturas reconeixem i valorem l’esforç que dia rere dia realitzen les comunitats educatives per transmetre valors de pau, solidaritat i justícia als nens, nenes i joves.

Considerem també que aquesta tasca és responsabilitat de tota la societat i, per això, els volem recolzar posant a la seva disposició materials didàctics i serveis educatius sobre la interculturalitat, la igualtat de gènere, la cooperació, la participació, la pau, el medi ambient, els drets humans i altres temes bàsics per poder formar persones compromeses amb la justícia.

Dintre els materials didàctics es troba el nostre projecte d’Educació per a la Ciutadania i Drets Humans, iniciativa desenvolupada en col·laboració amb l’editorial Anaya i destinada a que alumnes, famílies i professors reflexionin sobre les causes i conseqüències de la injustícia, contribuint així a una educació en valors.

INCIDÈNCIA PER AL CANVI

DRET A L’EDUCACIÓ

https://www.entreculturas.org/

El Dret a l’Educació es troba dins la Declaració Universal dels Drets Humans així com a múltiples convenis internacionals. Tanmateix, no a tots els llocs es pot exercir ni ha estat desenvolupat de la mateixa manera.

El 2015 fou un any decisiu: a setembre es va aprovar a Nova York la nova Agenda de Desenvolupament Global, passant dels Objectius del Mil·lenni als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 17 objectius i 169 metes que defineixen una fulla de ruta destinada a lluitar contra la pobresa, la desigualtat i el canvi climàtic per als pròxims 15 anys. Entre ells, l’ODS 4 està relacionat amb el dret a l’educació i concretament planteja «garantir una educació inclusiva per a totes les persones i promoure oportunitats d’aprenentatge duradores que, al mateix temps, siguin equitatives i de qualitat».

A Entreculturas hem desenvolupat una sèrie d’informes que amplien el concepte de «dret a l’educació» i que pots trobar aquí.

AJUDA OFICIAL AL DESENVOLUPAMENT

https://www.entreculturas.org/

L’Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) cerca millorar les economies dels països en vies de desenvolupament mitjançant polítiques i préstecs per part dels països amb major capacitat econòmica.

L’Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) -junt amb la mobilització de recursos locals i de polítiques internacionals més redistributives- segueix sent una via essencial per acabar amb la pobresa extrema, reduir les desigualtats i construir un món més just.

Per a Entreculturas, tota ajuda destinada a l’educació es converteix en una inversió que ens permet assolir aquests reptes. Tanmateix, a Espanya, els fons destinats a educació dins els pressupostos d’Ajuda Oficial al Desenvolupament s’han reduït estrepitosament en un 90% entre el 2008 i el 2015, arribant només a un 0,6% de la AOD total.

MOBILITZACIÓ SOCIAL

La justícia global i la defensa dels drets humans són qüestions que ens afecten a tots. Per tal d’afavorir aquesta corresponsabilitat, a Entreculturas ens hem unit a altres organitzacions civils per formar coalicions i sumar veus en el que pensem que són qüestions prioritàries:

JUSTÍCIA GLOBAL

Dins la Companyia de Jesús existeixen múltiples iniciatives amb les que ens trobem estretament lligats i amb les que treballem en xarxa amb l’objectiu de transformar les estructures i promoure el desenvolupament en un sentit ampli i sostenible. Parlem d’organitzacions com ara Fe y Alegría, JRS, Edujesuit, GIAN, Red Xavier, Ecojesuit, SJM o Jesuit Networking.