ACCESSIBILITAT


Amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat, el lloc web d'Entreculturas ha adoptat una sèrie de mesures encaminades a facilitar l'experiència d'usuari, incloent als col·lectius de persones amb algun tipus de discapacitat. Algunes d'aquestes mesures implementades han segut les següents:

Seguint les especificacions WAI-ARIA, hem marcat rols de zones funcionals bàsiques, tals com navegació, capçalera, peu de pàgina, informació principal i informació complementària, etc.

En cas de que un usuari accedeixi al lloc web d'Entreculturas des d'un navegador que no soporti fulls d'estil, no tindrà cap problema de navegació, ja que podrà visualitzar qualsevol contingut amb la CSS desactivada.

Hem realitzat una separació de les capes de presentació (CSS) i comportament (JavaScript), de la capa d'estructura (HTML), de forma que els continguts resultin més fàcilment accessibles.

El codi HTML i CSS garanteix la correcta visualització de qualsevol de les pàgines del site des de qualsevol navegador.

Hem establert una forma accessible de navegació mitjançant Access Keys, a través del següent llistat:  

  1. Pàgina d'inici - Home: https://www.entreculturas.org/ca/home
  2. Què pots fer tu: https://www.entreculturas.org/ca/que-pots-fer-tu
  3. Avís legal: https://www.entreculturas.org/ca/avis-legal-entreculturas
  4. Cookies: https://www.entreculturas.org/ca/cookies-entreculturas-ca
  5. Privacitat: https://www.entreculturas.org/ca/privacitat-entreculturas
  6. Coneix-nos: https://www.entreculturas.org/ca/coneix-nos
  7. Formulari de contacte: https://www.entreculturas.org/ca/contacte